Dewi Draulans

Advocaat

 

Materies/ Burgerlijk recht

 

Aanneming

Borgstelling Bewaargeving Bouw Buurgeschillen

Collectieve schuldenregeling

Bemiddeling schulden

Consumentenrecht Contracten allerhande

Dading

Echtscheiding

Einde samenwoning

Eigendom Erfpacht Opstal

Gezins- en familiale problemen

Goederen- en zakenrecht

Huur

Huwen en samenwonen

Koop en verkoop

Insolventie: beslag en schuldvorderingen

Lastgeving Lening

Naam

Nalatenschappen

Pacht

Personenrecht

Schenking

Testament

Voorrechten en hypotheken

Vruchtgebruik