Dewi Draulans

Advocaat

 

Pro deo

 

Het kantoor verleent pro deo bijstand.

Sinds 1 september 2016 zijn de regels om een gratis of gedeeltelijk gratis advocaat te krijgen, verstrengd.

Naast de inkomsten worden nu in vele gevallen ook de bestaansmiddelen mee in rekening genomen (spaargelden, eigenaar zijn van een luxe-wagen, enz.)

Vraag steeds na of u in aanmerking komt; misschien valt u onder één van de categorieën die u sowieso recht geven op een pro deo advocaat.

De dienstverlening binnen het kantoor bestaat in het kader van een pro deo uit:
1. de pro deo-aanvraag zelf, welke u recht geeft op gedeeltelijke of gehele kosteloze bijstand door een advocaat
2. de aanvraag tot kosteloze rechtspleging, waardoor u ook geen procedurekosten moet betalen (rolrechten, deurwaarderskosten, deskundigenonderzoeken, enz.)